• Together through life.
  ชาวสระแก้วสุขภาพดี
  ด้วยวิถีพอเพียง
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
  ประกาศเจตนารมณ์
  "สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน"
  30 ตุลาคม 2562
 • ศูนย์รวมข้อมูล
  เพื่อติดต่อราชการ
  คลิกเพื่อดูข้อมูล!
10 ก.ค.
การสืบราคาร่วมวัสดุทางทันตกรรมระดับจังหวัด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  มีความประสงค์จะดำเนินการสืบราคาวัสดุทาง      ทันตกรรมร่วมสำหรับสถานพยาบาลทุกแห่งในจังหวัด[...] . อ่านต่อ

26 มิ.ย.
การเตรียมเอกสารสำหรับการบรรจุข้าราชการใหม่

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2563  ให้มารายงานตัวเพื่อเข้ารับ[...] . อ่านต่อ

เรา "พร้อม" ดูแลสุขภาพ...

ประชาชนสุขภาพดี
เจ้าหน้าที่มีความสุข
ระบบสุขภาพยั่งยืน

นพ.สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัชนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

สสจ.สระแก้ว ยิ้มต้อนรับ กระชับฉับไว ใส่ใจมุ่งมั่น สร้างสรรค์บริการ เพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนชาวสระแก้ว.

ค่านิยมร่วม MOPH-SK : ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด สร้างสรรค์นวัตกรรม ยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีจิตใจการบริการที่ดี เรียนรู้และพัฒนาตลอดเวลา