• ปวงข้าพระพุทธเจ้า
    ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
    รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
    ข้าพระพุทธเจ้า
    ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
19 ก.ย.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ(สัมภาษณ์)ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏบัติการ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก  เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ&nb[...] . อ่านต่อ

28 ส.ค.
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างเปลี่ยนหลังคาอาคารบริการ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 8 แห่ง

ด้วยจังหวัดสระแก้ว  โดยโรงพยาบาลตาพระยา  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว           [...] . อ่านต่อ

21 ส.ค.
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย จังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน  6  รายการ  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [...] . อ่านต่อ

สสจ.สระแก้ว ยิ้มต้อนรับ กระชับฉับไว ใส่ใจมุ่งมั่น สร้างสรรค์บริการ เพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนชาวสระแก้ว.

ค่านิยมร่วม MOPH-SK : ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด สร้างสรรค์นวัตกรรม ยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีจิตใจการบริการที่ดี เรียนรู้และพัฒนาตลอดเวลา