• ปวงข้าพระพุทธเจ้า
    ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
    รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
    ข้าพระพุทธเจ้า
    ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
21 เม.ย.
ประกาศขอยกเลิกประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2560

ตามที่จังหวัดสระแก้ว ได้ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว จำนวน 2 รายการ (23 ชิ้น) ในวันที่ 11 เมษายน 2560 ณ สำน[...] . อ่านต่อ

31 มี.ค.
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 223 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย จังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 223 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd[...] . อ่านต่อ

สสจ.สระแก้ว ยิ้มต้อนรับ กระชับฉับไว ใส่ใจมุ่งมั่น สร้างสรรค์บริการ เพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนชาวสระแก้ว.

ค่านิยมร่วม MOPH-SK : ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด สร้างสรรค์นวัตกรรม ยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีจิตใจการบริการที่ดี เรียนรู้และพัฒนาตลอดเวลา