• Together through life.
  ชาวสระแก้วสุขภาพดี
  ด้วยวิถีพอเพียง
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
  ประกาศเจตนารมณ์
  "สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน"
  30 ตุลาคม 2562
 • ศูนย์รวมข้อมูล
  เพื่อติดต่อราชการ
  คลิกเพื่อดูข้อมูล!
19 ม.ค.
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยพยุงแบบมีรางเลื่อน สำหรับโรงพยาบาลคลองหาด ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยพยุงตัวแบบมีรางเลื่อน สำหรับโรงพยาบาลคลองหาด  ตำบลคลองห[...] . อ่านต่อ

เรา "พร้อม" ดูแลสุขภาพ...

TOON
Teamwork ทำงานเป็นทีม
Open eyed open mind เปิดหูเปิดตา เปิดใจ รับฟังความเห็นของคนอื่น
Operation (simplify operation) การดำเนินการแบบไม่ซับซ้อน
Notable การสร้างความโดดเด่น

นพ.ทนง วีระแสงพงษ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

สสจ.สระแก้ว ยิ้มต้อนรับ กระชับฉับไว ใส่ใจมุ่งมั่น สร้างสรรค์บริการ เพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนชาวสระแก้ว.

ค่านิยมร่วม MOPH-SK : ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด สร้างสรรค์นวัตกรรม ยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีจิตใจการบริการที่ดี เรียนรู้และพัฒนาตลอดเวลา